Quotes chất - Gia Đình Thông Thái 7♥ Quotes chất ♥

Quotes chất - Gia Đình Thông Thái 6♥ Quotes chất ♥

Quotes chất - Gia Đình Thông Thái 4♥ Quotes chất ♥

Quotes chất - Gia Đình Thông Thái 2♥ Quotes chất ♥

Quotes chất - Gia Đình Thông Thái 3♥ Quotes chất ♥

Quotes chất - Gia Đình Thông Thái 4♥ Quotes chất ♥

Tuổi trẻ ấy, thật vất vả và buồn cười. Vất vả vì tụi mình cứ sai và phải bắt đầu lại, sai và phải bắt đầu lại, hoài như vậy. Còn buồn cười vì vất vả như vậy, mà hiếm khi thấy ta mệt mỏi..

♥ Quotes chất ♥